Στέφανος Μιχαήλ: Το γύρισμα του «Μπρούσκο» που δε θα ξεχάσει

Ο Στέφανος Μιχαήλ έχει δει τις «μετοχές» του να ανεβαίνουν με τη συμμετοχή του στο «Μπρούσκο».