Τακτικές μαστογραφίες: Ποιον κίνδυνο εγκυμονούν

Η μαστογραφία αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια σωτήρια εξέταση για τις γυναίκες, καθώς αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.